Tranh bộ 4 tấm có các loại kích cỡ khác nhau.
Loại 1 có kích thước 30 x 60 (2 tấm) + 30 x90 (2 tấm)
Loại 2 có kích thước 30 x 80 (4 tấm)

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.