Bếp từ Rommelsbacher CT3410 (CT-3410/IN) – Bếp đôi

11.500.000  4.990.000